Plac Szczepański 3, 31-011 Kraków
PL EN

Nadzorowanie badań klinicznych

Katarzyna Gajda - specjalista ds. badań klinicznych

Od wielu lat pracuję w badaniach klinicznych, gdzie mogę obserwować intensywny rozwój świata farmacji i medycyny. Uczestniczę w procesie wprowadzania leków na rynek. Jest to praca, którą wykonuję z ogromną pasją.

Istotnym uzupełnieniem moich kwalifikacji zawodowych było ukończenie studiów podyplomowych: w zakresie Zarządzanie i marketing w opiece zdrowotnej w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz w zakresie Badania kliniczne- metodologia, organizacja i zarządzanie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wciąż pogłębiam swoją wiedzę poprzez częste szkolenia, wymianę doświadczeń ze specjalistami z branży badań klinicznych oraz regularny udział w konferencjach.

W Centrum Nowoczesnych Terapii „Dobry lekarz”, którego jestem współzałożycielem, zajmuję się planowaniem i nadzorowaniem pracy zespołów w badaniach klinicznych, ponadto koordynuję współpracę z firmami farmaceutycznymi.

Zapraszam do Centrum Nowoczesnych Terapii „Dobry lekarz”, gdzie każdy pacjent otrzyma profesjonalną pomoc naszych specjalistów oraz możliwość skorzystania z alternatywnej terapii, jaką stwarzają badania kliniczne.


Małgorzata Dyczek - specjalista ds. jakości badań klinicznych

Moja przygoda z badaniami klinicznymi rozpoczęła się ponad 20 lat temu. Początkowo brałam w nich udział jako uczestnik, wkrótce potem miałam okazję stanąć po drugiej stronie w roli współbadacza, a z czasem również głównego badacza.

Aktualnie, pełniąc nadal te dwie role, zajmuję się w Centrum Nowoczesnych Terapii „Dobry lekarz” kwestią jakości badań klinicznych.

Kładziemy duży nacisk na przestrzeganie wytycznych GCP i obowiązujących zasad - wdrażając jednolity standard procedur (SOP), ich kontrolę i wewnętrzne szkolenia. Zapewniamy, że dane i uzyskiwane wyniki w badaniach - prowadzonych w naszym ośrodku - są wiarygodne i dokładne, oraz że prawa, integralność i poufność badanych osób są chronione. Naszym celem jest ciągłe dokształcanie i doskonalenie się, aby sprostać coraz wyższym wymaganiom badań klinicznych.