Plac Szczepański 3, 31-011 Kraków
PL EN

Cennik

Centrum Nowoczesnych Terapii "Dobry Lekarz" Sp. z o. o.
Nazwa usługi Cena (zł)
Testy punktowe
Testy skórne punktowe

Testy skórne - testy stosowane w diagnostyce alergii, oparte na zjawisku natychmiastowej nadwrażliwości. Testy skórne są podstawową metodą diagnostyki alergii. Umożliwiają wykrywanie reakcji zależnej od IgE w skórze. Podany alergen jest związany ze swoistym IgE na powierzchni komórek tucznych, co powoduje uwolnienie z nich histaminy. Zachodząca reakcja w skórze powoduje powstawanie wokół niej pęcherzyka i rumienia.

Do wykonywania testów skórnych należy stosować wystandaryzowane alergeny, a test powinien być przeprowadzony przez odpowiednio wyszkolonego specjalistę.

Termin wykonania testów po uzgodnieniu telefonicznym.

Alergeny inhalacyjne/wziewne 150
Alergeny pokarmowe 80
Test punktowy pojedynczy 25
Test nadwrażliwości na środki znieczulenia miejscowego z zaświadczeniem lekarskim 250
Immunoterapia
Immunoterapia swoista

Immunoterapia jest leczeniem mającym na celu zmniejszenie objawów chorobowych związanych z ekspozycją na alergen przyczynowy poprzez systematyczne podawanie wzrastających dawek szczepionki alergenowej.

Immunoterapia swoista jest formą leczenia, która może zmienić naturalny przebieg choroby alergicznej.

Odczulanie po uzgodnieniu telefonicznym.

-
Immunoterapia/Odczulanie (I szczepienie) 20
Immunoterapia/Odczulanie (II szczepienie) 30
Kalendarz pyleń

Zobacz

-
Diagnostyka pulmonologiczna
Spirometria

Rodzaj badania medycznego, podczas którego mierzy się objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Spirometria ma na celu określenie rezerw wentylacyjnych układu oddechowego. Badanie wykonuje się przy pomocy urządzenia zwanego spirometrem. Spirometria jest niezbędna do rozpoznania i kontroli efektów leczenia częstych chorób układu oddechowego: astmy i POChP.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Spirometria

-
Spirometria podstawowa 50
Spirometria po środku rozkurczającym /Ventolin/ 60
Testy inhalacyjne/wziewne 120
Testy pokarmowe 135
Elektrokardiogram
EKG 30
Wideodermatoskopia
Wideodermatoskopia

Wideodermatoskopia to nowoczesna komputerowa metoda diagnostyczna zmian barwnikowych skóry, pozwalająca na ich zmierzenie, poddanie analizie i zarchiwizowanie.

Porównanie aktualnie wykonanych zdjęć z wcześniejszymi zapisami w pamięci komputera daje możliwość wykrycia nawet najmniejszych różnic.

Analiza tego rodzaju jest podstawą wczesnego wykrycia zmian nowotworowych, w tym - czerniaka.

350
Wideodermatoskopia - kontrola 200
Wideodermatoskopia - dzieci do 12 roku życia 200
Diagnostyka endokrynologiczna
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (dodatkowo opłata za preparaty) 150
Diagnostyka reumatologiczna
Punkcja stawu z odbarczeniem pod kontrolą USG 130
Punkcja stawu z odbarczeniem i wstrzyknięciem leku 150
Blokada w zespołach bólowych 120
Kardiologia
Echokardiografia serca 160
USG
USG tarczycy 150
USG jamy brzusznej 150
USG piersi 150
USG węzłów chłonnych 150
Nazwa usługi Cena (zł)
Badania Laboratoryjne

Zakres badań i cennik dostępny w rejestracji.


Nazwa usługi Cena (zł)
Dr Stanisława Socha Bazan
Wizyta alergologiczna 170
Wizyta immunologiczna 170
Wizyta internistyczna 170
Test nadwrażliwości na środki znieczulenia miejscowego z zaświadczeniem lekarskim 250
Dr Anna Chmielewska
Wizyta alergologiczna 160
Wizyta internistyczna 160
Dr Małgorzata Dyczek
Wizyta dermatologiczna 150
Wizyta dermatologiczna z wideodermatoskopią 350
Dr Ewa Ignacak
Wizyta nefrologiczna 150
Wizyta transplantologiczna 150
Wizyta internistyczna 150
Dr Izabella Anna Kierzkowska
Wizyta reumatologiczna 160
Wizyta immunologiczna 160
Wizyta internistyczna 160
Punkcja stawu z odbarczeniem pod kontrolą usg 130
Punkcja stawu z odbarczeniem i wstrzyknięciem leku 150
Blokada w zespołach bólowych 120
Dr Anna Korkosz
Wizyta dermatologiczna 150
Wizyta dermatologiczna z dermatoskopią 150
Wizyta dermatologiczna z wideodermatoskopią 350
Dr Grzegorz Sokołowski
Wizyta endokrynologiczna 160
USG tarczycy 150
Wizyta endokrynologiczna z USG tarczycy 260
Wizyta, USG, BACC 350 + koszt preparatów
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana 160 + opłata za preparat
Dr Agata Adamkiewicz-Piejko
Wizyta internistyczna 150
Wizyta geriatryczna 150
Dr Małgorzata Szlezynger-Tekielska
Wizyta internistyczna 150
Wizyta kardiologiczna 150
Dr Łukasz Goliński
Wizyta internistyczna 150
Wizyta pulmonologiczna 150
Dr Marcin Rzeszutko
Konsultacja kardiologiczna 160
Echo serca 160
Dr Tomasz Pawlik
USG 150
Mgr Magdalena Zapiór
Pierwsza wizyta 120
Analiza składu ciała 50
Wizyta kontrolna 60
Konsultacja dla pary 150
Wizyta kontrolna dla pary 90
dr Natalia Piórowska
Wizyta endokrynologiczna 160
Wizyta endokrynologiczna z USG tarczycy 260
Wizyta endokrynologiczna z USG brzucha 260
USG brzucha / tarczycy 160