Plac Szczepański 3, 31-011 Kraków
PL EN

Alergologia

Alergologia

Alergologia

Alergologia - dziedzina medycyny, która zajmuje się rozpoznawaniem oraz leczeniem chorób wywoływanych przez alergeny. Alergeny to substancje występujące w środowisku takie jak: pyłki, roztocza, pleśń, niektóre składniki pokarmowe, metale, konserwanty, sierść zwierząt. Mogą one wywołać reakcję uczuleniową.

Lekarze

Stanisława Bazan-Socha
Specjalizacje
 • Alergologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Immunologia kliniczna
Pacjenci
 • dorośli i dzieci od 16 r.ż.

prof. dr hab. n. med.
Stanisława Bazan-Socha

alergolog, immunolog, internista

Studia medyczne ukończyłam w 1996 roku na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Następnie odbyłam studia doktoranckie z dziedziny biologii molekularnej na tym Wydziale. W 2001 r. uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych, obroniony z wyróżnieniem za pracę pt. ”Genetyczna ekspresja syntazy leukotrienu C4 w eozynofilach krwi obwodowej u chorych na astmę oskrzelową”. Za pracę naukową w tym okresie otrzymałam m.in. Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców, Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską oraz wyróżnienie w Konkursie Aurelii Baczko przyznane przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk w Warszawie. W okresie 2001-2002 przebywałam na stypendium naukowym w Temple University School of Medicine, Philadelphia PA, USA. Byłam tam laureatką I nagrody w 22-gim. dorocznym konkursie im. Dr Erwin Margulies w dziedzinie badań dotyczących nadkrzepliwości, przyznaną w Sol Sherry Thrombosis Research Center, Temple University w Filadelfii. W 2017 uzyskałam tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych za rozprawę pt. "Rola wybranych receptorów integrynowych oraz ich selektywnych inhibitorów w modulacji reakcji zapalnej, ze szczególnym uwzględnieniem kolagenowych receptorów integrynowych w astmie". Moja działalność medyczna od czasu ukończenia studiów związana była z II Katedrą Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Jestem specjalistą z dziedziny chorób wewnętrznych, alergologii i immunologii klinicznej, a moje zainteresowania kliniczne i badawcze dotykają przede wszystkim tematyki schorzeń autoimmunologicznych i alergologicznych.

Anna Chmielewska
Specjalizacje
 • Alergologia
 • Choroby wewnętrzne
Pacjenci
 • dorośli i dzieci

lek. med.
Anna Chmielewska

alergolog, internista

W 1997 roku ukończyłam Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe i tytuł specjalisty chorób wewnętrznych zdobywałam w trakcie pracy w II Katedrze Chorób Wewnętrznych im. prof. Andrzeja Szczeklika, w Klinice Alergii i Immunologii. Od zawsze wiedząc, że chcę być alergologiem kontynuowałam rozwój zawodowy w Zakładzie Alergologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownictwem prof. Krystyny Obtułowicz. 

Na co dzień zajmuję się leczeniem nie tylko dorosłych, ale również dzieci. Stąd też tytuł mojej pracy doktorskiej "Alergiczny wyprysk kontaktowy u dzieci i młodzieży zaostrzany przez dodatki do pokarmów", którą aktualnie realizuję. 

Moje zainteresowania zawodowe to przede wszystkim alergia pyłkowa i jej wpływ na rozwój astmy oskrzelowej; jestem zwolennikiem immunoterapii jako leczenia przyczynowego alergii. 

Pracując jako alergolog, nie zapomniałam, że jestem również specjalistą chorób wewnętrznych i że na pacjenta należy patrzeć całościowo.

Prywatnie jestem mamą czwórki dzieci.

Anna Korkosz
Specjalizacje
 • Dermatologia
 • Alergologia
Pacjenci
 • dzieci i dorośli

lek. med.
Anna Korkosz

dermatolog, alergolog

Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie. Od wielu lat prowadzi pacjentów z:

 • chorobami alergicznymi skóry
 • atopowym zapaleniem skóry,
 • wypryskami skóry, 
 • pokrzywką przewlekłą,

oraz z innymi przewlekłymi dermatozami jak trądzik, czy łuszczyca.

Posiada również duże doświadczenie w leczeniu, immunoterapii, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, oczu, oraz w prowadzeniu astmy oskrzelowej u dzieci i dorosłych. 

Prowadzi  badania kliniczne z dziedzin dermatologii i alergologii.

Prywatnie interesuje się ogrodem, turystyką pieszą, tenisem ziemnym, rowerem szosowym . Dzieci mówią, że mama ma więcej cierpliwości do pacjentów niż do nich.