Plac Szczepański 3, 31-011 Kraków
PL EN

Endokrynologia

Endokrynologia

Endokrynologia

Endokrynologia – nauka o wydzielaniu wewnętrznym, gruczołach, hormonach i ich działaniu. Jako dziedzina medycyny zajmuje się zaburzeniami funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego (zaburzenia wydzielania hormonów), np. przysadki mózgowej, tarczycy, nadnerczy, jajników.

Lekarze

Grzegorz Sokołowski
Specjalizacje
  • Endokrynologia
  • Choroby wewnętrzne
Pacjenci
  • dorośli i dzieci od 16r.ż.

dr n. med.
Grzegorz Sokołowski

endokrynolog, internista

W 2004 roku ukończyłem studia wyższe na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie pracuje na Oddziale Klinicznym Kliniki Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W 2010 roku uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych za pracę pt „Ekspresja markerów proliferacji i angiogenezy w guzach przysadki mózgowej”. W 2012 roku uzyskałem tytuł specjalisty chorób wewnętrznych.
Moje zainteresowania obejmują kompleksową opiekę internistyczną, ze szczególnym naciskiem na choroby narządów wydzielania wewnętrznego, w tym schorzenia tarczycy (również u kobiet w ciąży), przysadki i nadnerczy. Wykonuje również diagnostykę ultrasonograficzną tarczycy z biopsją aspiracyjną cienkoigłową zmian ogniskowych.
Doświadczenie zawodowe zdobywam od 2006 r. na Oddziale Klinicznym Kliniki Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 17, gdzie zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami z zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii i endokrynologii.
Wykonuję USG i biopsje tarczycy w ramach Poradni Przyklinicznej Kliniki Endokrynologii.
Od 2010 roku jestem zatrudniony w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Natalia Piórowska
Specjalizacje
  • Endokrynologia
Pacjenci

Dr n. med.
Natalia Piórowska

endokrynolog

Absolwentka wyższych studiów na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W 2012r uzyskała tytuł doktora nauk medycznych za prace pt: Ocena ryzyka rozwoju nieprawidłowej glikemii na czczo, nieprawidłowej tolerancji glukozy oraz cukrzycy u osób bez stwierdzanych w latach 1998-2000 zaburzeń gospodarki węglowodanowej.

W 2014r uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w 2019r tytuł specjalisty endokrynologii.

Doświadczenie zawodowe w zakresie chorób narządów wydzielania wewnętrznego, w tym schorzeń tarczycy (również kobiet w ciąży), przytarczyc, nadnerczy, przysadki zdobywała min. na Oddziale Klinicznym Kliniki Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w licznych konferencjach i szkoleniach.

Kwalifikacje oraz umiejętności praktyczne w zakresie kompleksowej opieki internistycznej zdobywała podczas pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Wykonuje diagnostykę ultrasonograficzną tarczycy oraz jamy brzusznej ze szczególnym uwzględnieniem pól nadnerczowych.