Plac Szczepański 3, 31-011 Kraków
PL EN

Immunologia

Immunologia

Immunologia

Immunologia – dziedzina nauki z pogranicza biologii i medycyny zajmująca się biologicznymi i biochemicznymi podstawami reakcji odpornościowo-obronnej ustroju na patogen lub inne obce organizmowi substancje i ciała jak np. toksyny lub transplantaty.

Lekarze

Stanisława Bazan-Socha
Specjalizacje
  • Alergologia
  • Choroby wewnętrzne
  • Immunologia kliniczna
Pacjenci
  • dorośli i dzieci od 16 r.ż.

prof. dr hab. n. med.
Stanisława Bazan-Socha

alergolog, immunolog, internista

Studia medyczne ukończyłam w 1996 roku na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Następnie odbyłam studia doktoranckie z dziedziny biologii molekularnej na tym Wydziale. W 2001 r. uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych, obroniony z wyróżnieniem za pracę pt. ”Genetyczna ekspresja syntazy leukotrienu C4 w eozynofilach krwi obwodowej u chorych na astmę oskrzelową”. Za pracę naukową w tym okresie otrzymałam m.in. Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców, Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską oraz wyróżnienie w Konkursie Aurelii Baczko przyznane przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk w Warszawie. W okresie 2001-2002 przebywałam na stypendium naukowym w Temple University School of Medicine, Philadelphia PA, USA. Byłam tam laureatką I nagrody w 22-gim. dorocznym konkursie im. Dr Erwin Margulies w dziedzinie badań dotyczących nadkrzepliwości, przyznaną w Sol Sherry Thrombosis Research Center, Temple University w Filadelfii. W 2017 uzyskałam tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych za rozprawę pt. "Rola wybranych receptorów integrynowych oraz ich selektywnych inhibitorów w modulacji reakcji zapalnej, ze szczególnym uwzględnieniem kolagenowych receptorów integrynowych w astmie". Moja działalność medyczna od czasu ukończenia studiów związana była z II Katedrą Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Jestem specjalistą z dziedziny chorób wewnętrznych, alergologii i immunologii klinicznej, a moje zainteresowania kliniczne i badawcze dotykają przede wszystkim tematyki schorzeń autoimmunologicznych i alergologicznych.

Izabella Anita Kierzkowska
Specjalizacje
  • Reumatologia
  • Immunologia kliniczna
Pacjenci
  • dorośli i dzieci od 16 r.ż.

lek. med.
Izabella Anita Kierzkowska

reumatolog, immunolog, internista

Izabella Kierzkowska ma 20-letnie doświadczenie pracy w oddziale chorób wewnętrznych. Od 6 lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń immunologicznych u dorosłych. W 2016 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie reumatologii.