Plac Szczepański 3, 31-011 Kraków
PL EN

Immunologia

Godziny Pracy
 • Pon-Czw 08:00 - 20:00
  Piątek 08:00 - 18:00
  Sob-Nie Zamknięte
Kontakt
Zadaj Pytanie

Your message was sent successfully!

Something went wrong, try refreshing and submitting the form again.

Immunologia

Immunologia

Immunologia – dziedzina nauki z pogranicza biologii i medycyny zajmująca się biologicznymi i biochemicznymi podstawami reakcji odpornościowo-obronnej ustroju na patogen lub inne obce organizmowi substancje i ciała jak np. toksyny lub transplantaty.

Lekarze

Stanisława Bazan-Socha
Specjalizacje
 • Alergologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Immunologia kliniczna
Pacjenci
 • dorośli i dzieci od 16 r.ż.

prof. dr hab. n. med.
Stanisława Bazan-Socha

alergolog, immunolog, internista

Studia medyczne ukończyłam w 1996 roku na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Następnie odbyłam studia doktoranckie z dziedziny biologii molekularnej na tym Wydziale. W 2001 r. uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych, obroniony z wyróżnieniem za pracę pt. ”Genetyczna ekspresja syntazy leukotrienu C4 w eozynofilach krwi obwodowej u chorych na astmę oskrzelową”. Za pracę naukową w tym okresie otrzymałam m.in. Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców, Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską oraz wyróżnienie w Konkursie Aurelii Baczko przyznane przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk w Warszawie. W okresie 2001-2002 przebywałam na stypendium naukowym w Temple University School of Medicine, Philadelphia PA, USA. Byłam tam laureatką I nagrody w 22-gim. dorocznym konkursie im. Dr Erwin Margulies w dziedzinie badań dotyczących nadkrzepliwości, przyznaną w Sol Sherry Thrombosis Research Center, Temple University w Filadelfii. W 2017 uzyskałam tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych za rozprawę pt. "Rola wybranych receptorów integrynowych oraz ich selektywnych inhibitorów w modulacji reakcji zapalnej, ze szczególnym uwzględnieniem kolagenowych receptorów integrynowych w astmie". Moja działalność medyczna od czasu ukończenia studiów związana była z II Katedrą Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Jestem specjalistą z dziedziny chorób wewnętrznych, alergologii i immunologii klinicznej, a moje zainteresowania kliniczne i badawcze dotykają przede wszystkim tematyki schorzeń autoimmunologicznych i alergologicznych.

Izabella Anita Kierzkowska
Specjalizacje
 • Reumatologia
 • Immunologia kliniczna
Pacjenci
 • dorośli i dzieci od 16 r.ż.

lek. med.
Izabella Anita Kierzkowska

reumatolog, immunolog, internista

Izabella Kierzkowska ma 20-letnie doświadczenie pracy w oddziale chorób wewnętrznych. Od 6 lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń immunologicznych u dorosłych. W 2016 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie reumatologii.

Wojciech Sydor
Specjalizacje
 • Immunologia
 • Angiologia
 • Choroby wewnętrzne
Pacjenci
 • dorośli

dr n. med.
Wojciech Sydor

immunolog, angiolog, internista

Specjalista chorób wewnętrznych, angiologii oraz immunologii klinicznej. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Biologii Molekularnej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 1998 roku zawodowo związany z II Katedrą Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest starszym asystentem w Oddziale Klinicznym Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, II Katedrze Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w oraz wykładowcą Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W swojej pracy zajmuje się pacjentami z chorobami immunologicznymi oraz alergicznymi, szczególnie zaś interesuje się problematyką układowych chorób tkanki łącznej, zapaleniami naczyń, diagnostyką trombofili i leczeniem zakrzepicy żył/zatorowości płucnej oraz poszukiwaniem przyczyn niepowodzeń położniczych.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji, doniesień naukowych oraz wytycznych postępowania (m.in. z zakresu profilaktyki przeciwzakrzepowej, zespołu pozakrzepowego oraz wtórnych niedoborów odporności), w tym rozdziału w książce "Autoimmune Disorders - Current Concepts and Advances from Bedside to Mechanistic Insights", 2011.

Należy do Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz International Society of Thrombosis and Haemostasis.