Plac Szczepański 3, 31-011 Kraków
PL EN

Interna

Godziny Pracy
 • Pon-Czw 08:00 - 20:00
  Piątek 08:00 - 18:00
  Sob-Nie Zamknięte
Kontakt
Zadaj Pytanie

Your message was sent successfully!

Something went wrong, try refreshing and submitting the form again.

Interna

Interna

Interna - tzw. królowa nauk medycznych (łac. internus - wewnętrzny), jest to dział medycyny zajmujący się schorzeniami narządów wewnętrznych (m.in. choroby układu krążenia, układu oddechowego, układu trawiennego, układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej) i jest podstawą wiedzy oraz umiejętności dla wielu specjalności szczegółowych.

Lekarze

Stanisława Bazan-Socha
Specjalizacje
 • Alergologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Immunologia kliniczna
Pacjenci
 • dorośli i dzieci od 16 r.ż.

prof. dr hab. n. med.
Stanisława Bazan-Socha

alergolog, immunolog, internista

Studia medyczne ukończyłam w 1996 roku na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Następnie odbyłam studia doktoranckie z dziedziny biologii molekularnej na tym Wydziale. W 2001 r. uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych, obroniony z wyróżnieniem za pracę pt. ”Genetyczna ekspresja syntazy leukotrienu C4 w eozynofilach krwi obwodowej u chorych na astmę oskrzelową”. Za pracę naukową w tym okresie otrzymałam m.in. Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców, Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską oraz wyróżnienie w Konkursie Aurelii Baczko przyznane przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk w Warszawie. W okresie 2001-2002 przebywałam na stypendium naukowym w Temple University School of Medicine, Philadelphia PA, USA. Byłam tam laureatką I nagrody w 22-gim. dorocznym konkursie im. Dr Erwin Margulies w dziedzinie badań dotyczących nadkrzepliwości, przyznaną w Sol Sherry Thrombosis Research Center, Temple University w Filadelfii. W 2017 uzyskałam tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych za rozprawę pt. "Rola wybranych receptorów integrynowych oraz ich selektywnych inhibitorów w modulacji reakcji zapalnej, ze szczególnym uwzględnieniem kolagenowych receptorów integrynowych w astmie". Moja działalność medyczna od czasu ukończenia studiów związana była z II Katedrą Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Jestem specjalistą z dziedziny chorób wewnętrznych, alergologii i immunologii klinicznej, a moje zainteresowania kliniczne i badawcze dotykają przede wszystkim tematyki schorzeń autoimmunologicznych i alergologicznych.

Łukasz Goliński
Specjalizacje
 • Pulmonologia
 • Choroby wewnętrzne
Pacjenci
 • dorośli

lek. med.
Łukasz Goliński

pulmonolog, internista

Urodziłem się w Krakowie w 1979 r. Tutaj ukończyłem szkołę podstawową, liceum oraz w 2005 r. studia na kierunku lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów należałem do Studenckiego Towarzystwa Naukowego przy Klinice Chorób Serca i Naczyń Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie odbyłem staż, po którym to zdecydowałem się zostać pulmonologiem.

W 2006 r. rozpocząłem pracę na Oddziale Pulmonologii w Szpitalu Powiatowym w Proszowicach. Specjalizację z chorób wewnętrznych ukończyłem w 2012 r., a z chorób płuc 4 lata później. Gałęzią mojej specjalizacji, którą się głównie zajmuję, i w której staram się ciągle rozwijać, jest endoskopia drzewa oskrzelowego. Wykonuję bronchoskopię, ultrasonografię wewnątrzoskrzelową z możliwością przeprowadzenia biopsji zmian znajdujących się w klatce piersiowej. W przeszłości zajmowałem się przez kilka lat brachyterapią raka płuc w Zakładzie Radioterapii Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie, a aktualnie wykorzystuję swoje doświadczenie w tej dziedzinie w Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie.

W wolnej chwili: w zimie - narty, w lecie - tenis, jazda konna, rower i wędkarstwo. Książka – o każdej porze roku.

Ewa Ignacak
Specjalizacje
 • Nefrologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Transplantologii klinicznej
Pacjenci
 • dorośli

dr n. med.
Ewa Ignacak

nefrolog, transplantolog, internista

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie 1985 r. Zatrudnienie: od 1986 roku lekarz II Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Narutowicza w Krakowie, od 1991 roku pracownik Kliniki Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Wieloletni asystent i nauczyciel akademicki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, W 1995 r. uzyskała tytuł dr nauk medyczych na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pt: ”Występowanie przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu C (HCV) w grupie chorych przewlekle dializowanych oraz u personelu Stacji Dializ”. Uzyskane specjalizacje: 1990 r. – I st. specjalizacji w zakresie Chorób Wewnętrznych, 1996 r. - II st. specjalizacji w zakresie Chorób Wewnętrznych, 2000 r. – specjalizacja z Nefrologii., 2009 r. – specjalizacja z zakresu Transplantologii Klinicznej. Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, aktywnie uczestniczy w zjazdach i konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Kliniczne i zawodowe zainteresowania skupia wokół chorych z problemami nefrologicznymi oraz po przeszczepieniu nerki.

Izabella Anita Kierzkowska
Specjalizacje
 • Reumatologia
 • Immunologia kliniczna
Pacjenci
 • dorośli i dzieci od 16 r.ż.

lek. med.
Izabella Anita Kierzkowska

reumatolog, immunolog, internista

Izabella Kierzkowska ma 20-letnie doświadczenie pracy w oddziale chorób wewnętrznych. Od 6 lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń immunologicznych u dorosłych. W 2016 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie reumatologii.

Grzegorz Sokołowski
Specjalizacje
 • Endokrynologia
 • Choroby wewnętrzne
Pacjenci
 • dorośli i dzieci od 16r.ż.

dr n. med.
Grzegorz Sokołowski

endokrynolog, internista

W 2004 roku ukończyłem studia wyższe na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie pracuje na Oddziale Klinicznym Kliniki Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W 2010 roku uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych za pracę pt „Ekspresja markerów proliferacji i angiogenezy w guzach przysadki mózgowej”. W 2012 roku uzyskałem tytuł specjalisty chorób wewnętrznych.
Moje zainteresowania obejmują kompleksową opiekę internistyczną, ze szczególnym naciskiem na choroby narządów wydzielania wewnętrznego, w tym schorzenia tarczycy (również u kobiet w ciąży), przysadki i nadnerczy. Wykonuje również diagnostykę ultrasonograficzną tarczycy z biopsją aspiracyjną cienkoigłową zmian ogniskowych.
Doświadczenie zawodowe zdobywam od 2006 r. na Oddziale Klinicznym Kliniki Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 17, gdzie zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami z zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii i endokrynologii.
Wykonuję USG i biopsje tarczycy w ramach Poradni Przyklinicznej Kliniki Endokrynologii.
Od 2010 roku jestem zatrudniony w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Wojciech Sydor
Specjalizacje
 • Immunologia
 • Angiologia
 • Choroby wewnętrzne
Pacjenci
 • dorośli

dr n. med.
Wojciech Sydor

immunolog, angiolog, internista

Specjalista chorób wewnętrznych, angiologii oraz immunologii klinicznej. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Biologii Molekularnej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 1998 roku zawodowo związany z II Katedrą Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest starszym asystentem w Oddziale Klinicznym Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, II Katedrze Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w oraz wykładowcą Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W swojej pracy zajmuje się pacjentami z chorobami immunologicznymi oraz alergicznymi, szczególnie zaś interesuje się problematyką układowych chorób tkanki łącznej, zapaleniami naczyń, diagnostyką trombofili i leczeniem zakrzepicy żył/zatorowości płucnej oraz poszukiwaniem przyczyn niepowodzeń położniczych.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji, doniesień naukowych oraz wytycznych postępowania (m.in. z zakresu profilaktyki przeciwzakrzepowej, zespołu pozakrzepowego oraz wtórnych niedoborów odporności), w tym rozdziału w książce "Autoimmune Disorders - Current Concepts and Advances from Bedside to Mechanistic Insights", 2011.

Należy do Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz International Society of Thrombosis and Haemostasis.

Marcin Rzeszutko
Specjalizacje
 • kardiolog
 • specjalista chorób wewnętrznych
Pacjenci

dr n. med.
Marcin Rzeszutko

kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

Jestem lekarzem, klinicystą. Specjalizację z chorób wewnętrznych oraz studia doktoranckie odbyłem w II Katedrze Chorób Wewnętrznych im. Profesora Andrzeja Szczeklika w Krakowie. Przez wiele lat pracowałem w Oddziale Internistycznym a obecnie w Oddziale Angiologii i Kardiologii II Katedry Chorób Wewnętrznych CMUJ. Od samego początku swej pracy szkoliłem się jako kardiolog interwencyjny wykonując koronarografie i angioplastyki w zakresie tętnic wieńcowych. Specjalizację z kardiologii ukończyłem 2013 r. Od ponad 10 lat zajmuje się również nauczaniem przyszłych młodych lekarzy, będąc asystentem Kliniki Angiologii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Moje zainteresowania naukowe dotyczą wyjaśniania roli procesów zapalnych w powstawaniu miażdżycy i zawału serca.