SMOG to zjawisko atmosferyczne, powstające w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami. Zanieczyszczenie to powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych jak tlenki siarki, tlenek azotu i substancji stałych, czyli pyłów zawieszonych oraz związków o udowodnionym działaniu rakotwórczym. Szczególnie często spotykany jest w rejonie małopolski ( nie tylko Krakowa) z uwagi na uwarunkowania geograficzne oraz śląska.

Alarmy smogowe związane są z coraz większymi przekroczeniami dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza. Szkodliwość przebywanie przez godzinę w bardzo zanieczyszczonym powietrzu porównywalne jest do wypalenia kilkunastu papierosów. Ocenia się, że smog jest przyczyną śmierci ok. 44 tysięcy Polaków i około 1 tysiąca Krakowian rocznie.

Jest wymieniany jako jedna z głównych przyczyn przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), zwiększonej zachorowalności na nowotwory płuc, zaostrzeń i utrudnionej kontroli astmy oskrzelowej, przewlekłego kaszlu. Wydłuża i utrudnia leczenie wielu chorób.

Wskazaniami do konsultacji pulmonologicznych, wraz z wykonaniem badania spirometrycznego mogą być następujące objawy:

  • przewlekły kaszel
  • zaostrzenie choroby przewlekłej płuc ( POChP, astma)
  • spadek tolerancji wysiłku fizycznego
  • nałogowe palenie tytoniu
  • chroniczne zmęczenie i osłabienie
  • dodatni wywiad rodzinny w kierunku chorób płuc