Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest schorzeniem układu oddechowego, polegającym na występowaniu utrwalonego zwężenia oskrzeli, które zmniejsza przepływ powietrza przez drogi oddechowe, powoduje trudności z oddychaniem, czyli duszność oraz bardzo częsty kaszel.

Podstawowym badaniem, które należy wykonać jest spirometria.

Jeśli lekarz rozpoznał u Ciebie Przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, dotychczasowe terapie nie są skuteczne zapraszamy do naszego Centrum, gdzie po przeprowadzeniu badań wstępnych możesz zostać uczestnikiem badania klinicznego.

Wymaganiami są:

  • Diagnoza
  • Od 40 roku życia